×

دلایل زانو درد هنگام بالا رفتن از پله

بسیاری از مردم زمانی که متوجه می‌شوند غضروف آن‌ها آسیب دیده است بسیار متعجب می‌شوند، زیرا هرگز دچار آسیب مستقیم زانو نشده‌اند. با این حال، کندرومالاسی می‌تواند در اثر مواردی غیر از آسیب یا تصادف ایجاد شود. شایع‌ترین علل عبارتند از: استفاده بیش از حد…